Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/31/32/2023 z dnia 25 stycznia 2024 r

SKO.412/31/32/2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

 

           

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. nr SKO.412/31/32/2023 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 12 października 2023 r. znak: GK.6220.4.2023 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych, trzech budynków garażowych oraz budynku usługowego z zakresu usług podstawowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w zabudowie wielorodzinnej, na działkach ewidencyjnych numer: 430/1, 431/3 oraz część działki nr 431/4 znajdujących się przy ul. gen. K. Pułaskiego i gen. Wł. Andersa w obrębie Zambrów i zobowiązującej do spełnienia poniższych warunków: budowę ograniczyć do działek wymienionych we wniosku tj. 430/1, 431/3, części dz: 431/4; budowa możliwa do realizacji tylko w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej z dopuszczeniem technologii murowanej dla ścian osłonowych i działowych; na każdym etapie inwestycji zorganizować osobne stanowiska na odpady zbierane selektywnie została przekazana w dniu 25 stycznia 2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                 

           

                                                                                  Anna Sadowska

                                                                                  Prezes SKO w Łomży       

Data powstania: czwartek, 25 sty 2024 12:54
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 12:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 480 razy