Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/2/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

SKO.433/2/2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 30 marca 2023 r.

 

 

           

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 3 lutego 2023 r. utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 8 grudnia 2022 r. znak: RIR.6733.3.2022 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Wysokie Mazowieckie polegającą na budowie placu zabaw oraz parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 16/4 i 16/3 położonych w miejscowości Jabłonka Kościelna, gm. Wysokie Mazowieckie została przekazana w dniu dzisiejszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                             

                                                                                 

                                                                                  Anna Sadowska

                                                                                  Prezes SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 30 mar 2023 12:15
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2023 12:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 kwi 2024 12:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 702 razy