Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/8/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

SKO.433/8/2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 10 marca 2023 r.

 

 

         

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 26 stycznia 2023 r. nr SKO.433/8/2023 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 21 grudnia 2022 r., nr GP.6730.25.2022 ustalającą warunki zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie: ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wydzielonymi boksami garażowymi; budynku usługowego o usługach z zakresu usług podstawowych; trzech budynków garażowych wraz z przyłączami do sieci infrastruktury technicznej i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania budynków na terenie obejmującym działki nr 430/1, 431/3 oraz części działek nr 431/4, nr 429/5 i nr 429/4 położonym w Zambrowie została przekazana w dniu 7 marca 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                              

                                                                     Prezes SKO

                                                                     Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 10 mar 2023 09:25
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2023 09:26
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2024 15:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 699 razy