Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/221/2022 z dnia 19 stycznia 2023 r.

 Łomża, dnia 19 stycznia 2023 r.

 

SKO.433/221/2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Piątnica z dnia 28 listopada 2022 r. znak: GPT.6730.63.2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której przedmiotem jest budowa osiedla dwudziestu domów szeregowych jednorodzinnych w dwóch budynkach mieszkalnych składających się z dziesięciu segmentów mieszkalnych jednorodzinnych każdy wraz z zagospodarowaniem terenu, 20 miejscami parkingowymi, murami oporowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym dz. nr 2/32 oraz część dz. nr 2/10, obręb Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżona decyzję.

 

            Z treścią w/w decyzji i dokumentacją można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

W dniu 19 stycznia 2023 r.  udostępniono treść decyzji w BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

 

                                                                                                                     

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2023 14:10
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2023 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2024 00:32
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 707 razy