Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/176/177/178/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/176/177/178/2022

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 13 października 2022 r.

        

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 13 października 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 22 sierpnia 2022 r., nr WGP.6733.6.2022 ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WLM_Lomza_Podgorze2/95142” na części działki nr 382/2, obręb Podgórze, gmina Łomża w wyniku którego:

1/uchyliło zaskarżoną decyzje w części rozstrzygniętej w pkt 2 i w tym zakresie umorzyło postępowanie pierwszej instancji,

2/w pozostałej części utrzymało w mocy zaskarżona decyzję.

 

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

                                                                              

                                                                  

Prezes SKO w Łomży

                                                                     Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 13 paź 2022 14:07
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2022 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1008 razy