Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/155/2022  z dnia 24 sierpnia 2022 r.

SKO.433/155/2022                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

           

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 rrozpatrzyło

odwołanie Greenfuture Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Karola Bielińskiego od decyzji Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 lipca 2022 r. nr RG.6730.3.2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Kolno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 1128, położonym w Kolnie - ze względu na brak spełnienia wymogu wynikającego z art. 61 ust.1, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku którego utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

W dniu 25 sierpnia 2022r. udostępniono treść decyzji w BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 25 sie 2022 09:58
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2022 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 wrz 2023 13:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 811 razy