Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/5/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

Łomża, dnia 28 marca 2022 r.

SKO.412/5/2022

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 28 marca 2022 r.

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.412/5/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. uchylająca zaskarżoną decyzję w części rozstrzygniętej w pkt 1 i wprowadzająca zapis w brzmieniu: Inwestycja będzie realizowana na terenie obejmującym część działki nr 156/2 (przed podziałem nr 156) położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo. Budynek chlewni zostanie przesunięty (w stosunku do planowanego usytuowania) o 50 m w kierunku granicy wschodniej działki (nr 156) tj. w kierunku wsi Leopoldowo, a w pozostałej części utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 grudnia 2021 r., nr GN.6220.3.2021 ustalającą środowiskowe uwarunkowania będzie przekazana w dniu 30 marca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2023 12:37
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 852 razy