Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/51/2021 z dnia 4 marca 2022 r.

Łomża,  dnia 4 marca 2022 r.

SKO.412/51/2021

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 marca 2022 r.

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.412/51/2021 z dnia 5 stycznia 2022 r., wraz z odpowiedzią, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 16 listopada 2021 r., nr GK.6220.2.2021 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h na działkach nr 1947/6 i 2740/03 obręb Zambrów, m. Zambrów została przekazana w dniu 4 marca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

  Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                              

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 4 mar 2022 12:37
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 12:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2023 13:39
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 670 razy