Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/8/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

 Łomża, dnia 29 marca 2021 r.

SKO.412/8/2021

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 29 marca 2021 r.

         

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/8/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Grajewo nr R.6220.21.2019 z dnia 4 stycznia 2021 r.   stwierdzającą wydanie z naruszeniem prawa ostatecznej decyzji Wójta Gminy Grajewo nr R.6220.21.2019 z dnia 22 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa w obrębie Okół, gm. Grajewo, elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową, na działce nr 187/4 obręb Okół”, w związku  z tym, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu i wskazującą, że nie uchyla się ww. decyzji ostatecznej mając na uwadze, że brak udziału strony w postępowaniu nie miał wpływu na treść wydanej decyzji i w wyniku wznowionego postępowania zapadłaby decyzja odpowiadająca, co do istoty wydanej decyzji ostatecznej będzie przekazana w dniu 30 marca 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.   Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2021 15:48
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2021 15:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 625 razy