Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 8 lutego 2021 r.

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 8 lutego 2021 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Szepietowa nr IMK-V.6733.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Szepietowo i gminy Nowe Piekuty, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych nN, budowie linii kablowych SN oraz budowie kontenerowych stacji transformatorowych na częściach działek:

  • obręb Szymbory-Andrzejowięta nr: 29; 5; 4; 21 i 40,
  • obręb Szymbory-Włodki nr: 110/3; 107; 47; 32; 31; 30; 49 i 111/1,
  • obręb Szymbory-Jakubowięta nr: 86; 88; 47; 48; 36; 34/2 i 89,
  • obręb Jabłoń-Kikolskie nr: 53/1; 72; 42/5; 42/6; 67/1; 45/2 i 42/4,
  • obręb Jabłoń-Samsony nr: 61/5; 61/4; 61/3; 50 i 51, gmina Szepietowo oraz
  • obręb Jabłoń-Markowięta nr: 71 i 76
  • obręb Jabłoń-Dobki nr: 85; 82; 88 i 101, gmina Nowe Piekuty

w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis stały od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2021 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2021 14:12
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 514 razy