Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/54/55/2020 z dnia 4 lutego 2021 r.

Łomża, dnia 4 lutego 2021 r.

SKO.412/54/55/2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 lutego 2021 r.

         

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że sprzeciw wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 13 stycznia 2021 r., nr SKO.412/54/55/2020 uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzję Wójta Gminy Grajewo z dnia 26 listopada 2020 r., nr R.6220.18.2015 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo został przekazany w dniu 4 lutego 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 4 lut 2021 11:26
Data opublikowania: czwartek, 4 lut 2021 11:29
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 485 razy