Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/83/2020 Łomża, dnia 19 stycznia 2021 r.

Łomża, dnia 19 stycznia 2021 r.

SKO.433/83/2020

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 stycznia 2021 r.

      

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 7 grudnia 2020 r. nr SKO.433/83/2020 uchylającej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Turośl z dnia 2 listopada 2020 r., nr PBS.6733.4.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym część działki nr 62/8 położonej w obrębie Ksebki, gm. Turośl została przekazana w dniu 19 stycznia 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

  

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 12:23
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 12:24
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 473 razy