Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/39/42/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Łomża, dnia 21 grudnia 2020 r.

SKO.412/39/42/2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 21 grudnia 2020 r.

         Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 6 listopada 2020 r. nr SKO.412/39/42/2020 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 września 2020 r., nr IGN.6220.3.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. Świń (206 DJP) w technologii rusztowej –bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55 m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo została przekazana w dniu 21 grudnia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

  

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 13:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 534 razy