Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/36/37/2020 z dnia 19 października  2020 r.

SKO.412/36/37/2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 października  2020 r.

        

 

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 7 września 2020 r. nr SKO.412/36/37/2020 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Szczuczyna z dnia 28 lipca 2020 r., nr KOŚ.6220.10.19.2019 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działce o nr ewid. 1584/1 położonej na terenie miasta Szczuczyn została przekazana w dniu 19 października 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2020 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2020 12:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lis 2021 16:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 831 razy