Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/100,101/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

SKO.433/100,101/2019OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                    z dnia 13 listopada 2019 r.

         Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skargi wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 27 września 2019 r., nr SKO.433/100,101/2019 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sokoły z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr I.6733.3.2019 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej – sieci do przesyłu gazu średniego ciśnienia – inwestycja liniowa, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Sokoły obejmującym działki o nr ewidencyjnych:

- 66/7, 161/2, 161/3 w obrębie Dworaki Staśki,

-167/4, 173/1, 173/7, 173/9, 174/1, 174/2, 267/19, 267/20, 267/22, 267/25, 267/34,   7611, 92/1, 92/3, 279/1 w obrębie Kruszewo Brodowo

-136, 132/1, 135/4, 16/2, 219/1, 22/3, 22/5 obrębie wsi Kruszewo Głąby, 

-31,57, 109, 104/2, 3011, 53/3, 5811, 58/2 obręb wsi Perki Lachy, 

- 29, 32, 36, 85, 104, 120, 145, 170, 171, 172, 186, 193, 194, 195, 204, 209, 210, 215, 327, 113/1, 113/2, 113/4, 113/5, 114/1, 114/2, 114/3, 12/15, 129/2, 187/1, 189/1, 191/2, 199/1, 199/2, 199/4, 199/5, 199/6, 200/1, 200/2, 200/3, 201, 203/2, 208/1, 208/2, 30/1, 5/2, 6/4 obręb miejscowości Sokoły "M",

-68, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 92, 93, 94, 205, 206, 207, 216, 246, 249, 107/3, 113/1, 127/4, 184/5, 189/1, 20811, 210/2, 211/1, 211/2, 212/7, 212/8, 41/3, 77/2, 82/2,  84/2, 86/1, 86/2 obręb Sokoły "S”

zostały przekazane w dniu 13 listopada 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                       

                                    Anna Sadowska

                                Prezes SKO w Łomży

Data powstania: środa, 13 lis 2019 14:01
Data opublikowania: środa, 13 lis 2019 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lis 2020 15:08
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1331 razy