Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/98/2019 z dnia 29 października 2019 r.

SKO.433/98/2019

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 29 października 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  dnia 30 września 2019 r., nr SKO.433/98/2019 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Turośl nr PBŚ.6733.4.2018 z dnia 12 sierpnia 2019 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym część działki nr 62/8 położonej w obrębie miejscowości Ksebki gm. Turośl została przekazana w dniu 29 października 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

            Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                    Anna Sadowska

                                      Prezes SKO w Łomży

Data powstania: wtorek, 29 paź 2019 09:28
Data opublikowania: wtorek, 29 paź 2019 09:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2020 12:56
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1386 razy