Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 12 sierpnia 2019 r.

SKO.412/23/24/2019OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 12 sierpnia 2019 r.Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią  na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży dnia 1 lipca 2019 r., nr SKO.412/23/24/2019 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Grajewo z dnia 20 maja 2019 r., nr R.6220.18.2015 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo została przekazana w dniu 12 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 13:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 sie 2020 14:27
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1479 razy