Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

SKO.412/19/2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Marty Doroty Malinowskiej wraz z odpowiedzią na nią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  dnia 29 kwietnia 2019 r., nr SKO.412/19/2019 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Zambrów z dnia 11 maja 2018 r., nr Rrg.6220.07.12.2017.2018 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa budynku chlewni – na rusztach o projektowanej obsadzie trzody chlewnej – 14 DJP oraz w zmodernizowanych istniejących budynkach chlewni o obsadzie trzody chlewnej – 14 DJP oraz w zmodernizowanych istniejących budynkach chlewni o obsadzie trzody po modernizacji 85,35 DJP ( w tym obsada istniejąca 39 DJP) po rozbudowie 99,35 DJP, na działkach o numerach geodezyjnych 138/4 i 139 w miejscowości Wola Zambrowska, gm. Zambrów została przekazana w dniu 28 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

            Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                              Anna Sadowska  

                             Prezes SKO w Łomży

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 28 cze 2019 12:33
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2020 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1695 razy