Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 4 lutego 2019 r.

SKO.412/30/2018

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Leszka i Danuty Sulewskich wraz z jej odpowiedzią na decyzję Kolegium z dnia 18 grudnia 2018 r., nr SKO.412/30/2018 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Szymany A i Szymany B o mocy do 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Szymany, zlokalizowana na działce nr 3, obręb Szymany, gm. Grajewo została przekazana w dniu 4 lutego 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

            Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                                   Prezes

                                                                 Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                                               w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2019 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2019 14:20
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2020 12:14
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1811 razy