Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Obwieszczenie z dnia 19.08.2016

 

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Nowogrodu nr RRG.6733.04.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na działkach nr 1561, 1821, 1514/2, 1558/7, 1843/4, 1843/7, 1843/8, 1843/9 położonych w Nowogrodzie, w wyniku, którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Na decyzję tę służy stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą należy złożyć za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin otrzymania liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska


Data powstania: piątek, 19 sie 2016 13:41
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2016 13:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1487 razy