Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE w sprawie SKO.433/127/2015

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Lecha i Zofii Klawinowskich wraz z jej odpowiedzią na decyzję Kolegium z dnia 18 grudnia 2015 r., nr SKO.433/127/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie placu zabaw, zmianie sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i nadbudową budynku oraz urządzeniu boiska ziemnego sportowego, przewidzianej do realizacji, w ramach zabudowy usługowej, na terenie obejmującym działki o nr geod. 16/1, 16/2 i 17 położone we wsi Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża została przekazana w dniu 5 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Łomży

 

 


Łomża, dnia 25 lutego 2016 r.

SKO.433/127/2015

Wójt Gminy Łomża

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Lecha i Zofii Klawinowskich wraz z jej odpowiedzią na decyzję Kolegium z dnia 18 grudnia 2015 r., nr SKO.433/127/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie placu zabaw, zmianie sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i nadbudową budynku oraz urządzeniu boiska ziemnego sportowego, przewidzianej do realizacji, w ramach zabudowy usługowej, na terenie obejmującym działki o nr geod. 16/1, 16/2 i 17 położone we wsi Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża została przekazana w dniu 5 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

W związku z powyższym proszę o wywieszenie powyższej informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża i w sołectwie Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża.

w załączeniu:

treść obwieszczenia Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Łomży

w załączniku

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 11:02
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 11:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 mar 2017 13:31
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3577 razy